Ponents

Oriol Clarabuch Vicent

Biòleg i ornitòleg de professió. Els seus inicis en el món de l’ornitologia van ser en el camp de l’anellament científic d’ocells, quan el 1987 es va començar a formar com a anellador i, com a conseqüència, a l’observació d’ocells tant aquí com arreu del món. Ha escrit diversos articles en diferents publicacions científiques i és, juntament amb 3 ornitòlegs més, coeditor de l’Atles d’ocells nidificants del Maresme (2005). Actualment treballa a l’Institut Català d’Ornitologia (ICO)com a coordinador de diversos projectes sobre el seguiment de les tendències temporals i dels paràmetres demogràfics de les poblacions d’ocells terrestres de Catalunya mitjançant l’anellament científic d’ocells. Treballa en el projecte Migració per obtenir informació objectiva i científicament sòlida sobre dinàmica poblacional i migratològica dels ocells.

Xavier Puig Montserrat

Llicenciat en Ciències Ambientals el 1999, s’ha dedicat des dels seus inicis a l’estudi i divulgació de la fauna vertebrada, amb una creixent especialització cap als quiròpters (ratpenats), grup al qual s’ha dedicat de forma gairebé exclusiva els darrers 10 anys. El 2012 publica, a mode de síntesi dels treballs de catàleg que realitzà per tot Catalunya, el llibre Els ratpenats de Catalunya. A partir d’aleshores s’orienta al coneixement de l’ecologia dels ratpenats i del seu impacte en les plagues agrícoles, aspecte aquest darrer que centra la seva tasca actualment.

Joan Maluquer Margalef

Biòleg per la Universitat de Barcelona (1988) i postgrau en La construcció del paisatge metropolità (UPC-CCB,1996). Autor del llibre Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Illes Balears (2011), la Guia pràctica per conèixer la natura de Catalunya (2014) i la Miniguia de camp Amfibis i rèptils de Catalunya i Illes Balears (en premsa) i una cinquantena d'articles científics i divulgatius i diversos capítols de llibres. Ha participat i participa en diversos estudis i programes de seguiment de biodiversitat i fauna herpètològica. Des del 2010 realitza el Projecte de recuperació del tritó verd a les serralades de Marina i Litoral, amb el Consorci del Parc de la Serralada Litoral. Actualment és president de la Societat Catalana d'Herpetologia.

Alejandro García Salmerón

Biòleg Ambiental graduat per la Universitat autònoma de Barcelona (UAB) i actual cursant d'un Màster a la Universitat de Barcelona (UB). Herpetòleg per vocació, que des de fa uns anys, col·labora duent a terme diferents actuacions en pro de la conservació i l'estudi dels amfibis i rèptils autòctons, en entitats com la Societat Catalana d'Herpetologia o el Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la UAB. Amb experiència en la cura d'animals en captivitat, la prospecció del medi natural, el posterior tractament de les dades i la realització de visites guiades al camp.

Isabel Muñoz Garcia

Catedràtica del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Treballa en l'ecologia dels rius. Les seves línies d'investigació se centren en l'ecologia dels invertebrats en sistemes fluvials, especialment en rius mediterranis. Actualment, alguns dels seus projectes d'investigació estudien com el canvi climàtic afecta les relacions ecològiques dels sistemes fluvials. Una altra línies d'investigació se centra en el camp de l'ecotoxicologia i en l'estudi dels efectes de les substàncies tòxiques en la comunitat fluvial. Participa en diversos projectes d'investigació a nivell europeu i estatal.

Isabel Ubach Font

Porta des que va néixer envoltada de plantes. Després d'estudiar història de l'art i la simbologia de les plantes als teixits de l'Àsia oriental, a partir de l'any 2012 m'endinsà en el món inacabable dels sabers que ens aporten les plantes, especialment les medicinals. Els coneixements adquirits a través d'altres persones i la formació de diversos caires (herboristeria, etnobotànica, remeiera, aromatòloga) han fet d'ella, tota una experta. Així mateix, es dedica a divulgar-ho per a que les persones que vinguin, puguin aprendre tal com ella aprèn dels altres.